Systemisch werken in een lerende school

 

Een intensieve tweedaagse training voor professionals die zich willen verdiepen in het toepassen van het Systemisch perspectief binnen het onderwijs.  
Om zich meer bewust te worden van hun functioneren in werkrelaties en de manier waarop zij hun plek innemen in hun organisatie.

 

Doorzichtige tamboerijn

Docenten, mentoren en leerlingbegeleiders faciliteren het leerproces van hun leerlingen. Leidinggevenden faciliteren op hun beurt de ontwikkeling van hun teamleden. Leerlingen leren het meest van lerende professionals die zich doorlopend ontwikkelen en die reflecteren op hun eigen professionele handelen. Op een lerende school kunnen op die manier alle betrokkenen hun kwaliteiten en vaardigheden ontwikkelen.

Het Systemisch perspectief biedt veel inzicht en praktische mogelijkheden om je meer bewust te worden van je functioneren als professional in relatie tot je collega’s en leerlingen.
Om van daaruit stappen te kunnen zetten die jou in staat stellen van betekenis te zijn voor degenen met wie je werkt. Om hen op hun beurt in staat te stellen hun kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen. Zo help je een lerende gemeenschap mogelijk te maken, waarbinnen iedereen van betekenis kan zijn.

Thema’s

Tijdens de training wordt gewerkt aan de volgende thema’s.

 • Het Systemisch perspectief: de wijze waarop organisatiesystemen en familiesystemen op elkaar inwerken.
 • Wie heeft welke plek? Een plek krijgen en innemen.
 • Verschillende ordeningen in een systeem; mogelijke ordeningsconflicten.
 • De persoonlijke geschiedenis van geven en ontvangen; ongepast geven en nemen en de consequenties daarvan.
 • Persoonlijk leiderschap: de weg naar autonomie, verbinding en competentie.
 • Systemische vragen stellen.
 • Verschillende praktische werkvormen om de onderliggende dynamiek in een systeem te helpen verhelderen.
 • Bewustwording van de wijze waarop je eigen familiesysteem tijdens het coachtraject een rol speelt.

Voor wie?

De training is bedoeld voor professionals in het onderwijs die

 • inzicht willen verwerven in de effecten van organisatie- en familiesystemen op het functioneren van leerlingen, collega’s en henzelf binnen de context van hun werk;
 • willen experimenteren met het doen van Systemische interventies tijdens het coachproces;
 • bereid zijn te reflecteren op hun eigen functioneren als professional.